ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 ก.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 ก.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
2
16 ก.ค. 2564
4 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้"สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตไทย 4.0" ดาวน์โหลดเอกสาร
2
13 ก.ค. 2564
5 ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 ก.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
6
02 ก.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคลเพื่อสมัครเข้ารับรางวัล UNIESCO ดาวน์โหลดเอกสาร
5
02 ก.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ เรื่องวารสาร "ฅนข่าว ท้องถิ่น" ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ก.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ เรื่องเปลี่ยนชื่อ สภาสันติสุขตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
11
23 มิ.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
13
23 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72