ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผ่ยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
02 ธ.ค. 2564
2 ประกาศ แบบบัญ๙ีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 พ.ย. 2564
3 ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 พ.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองจิก รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
25 พ.ย. 2564
5 ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 พ.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกและการเรียนออนไลน์หลักสูตรผู้อำนวยการเล่น(Play worker) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
23 พ.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู็ ความสามารถเฉพาะสำ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
23 พ.ย. 2564
8 ประกาศ รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 พ.ย. 2564
9 วารสาร "ฅนข่าว ท้องถิ่น" ดาวน์โหลดเอกสาร
7
16 พ.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ทุกประเภทประเมินตนเอง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78