ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือทบทวนข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 เม.ย. 2563
272 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้เผยแพร่สารของประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
23 เม.ย. 2563
273 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 มี.ค. 2563
274 ประกาศ อบต.หน้าถ้ำ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
28 ม.ค. 2563
275 เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ ต้องทำอย่างไร ดาวน์โหลดเอกสาร
64
06 ม.ค. 2563
276 เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมาชิกสภา สมัยสามัญ สมัยที 4 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
28 พ.ย. 2562
277 ประชาสัมพันธ์ การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 พ.ย. 2562
278 ประชาสัมพันธ์ การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 พ.ย. 2562
279 คำแถลงนโยบาย ของนายคีรีรัตน์ ทองเชื้อ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 ต.ค. 2562
280 รายงานข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
05 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  28 |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76