ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประชาสัมพันธ์ เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 เม.ย. 2564
82 ประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
35
29 เม.ย. 2564
83 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนากิจในเดือน รอมฏอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
26 เม.ย. 2564
84 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการ"Por-Order" ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง "E-Commerce" ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 เม.ย. 2564
85 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสร้างการรับรู้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
22 เม.ย. 2564
86 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสำรวจข้อมูลและส่งแผนดำเนินการส่งเสริมการปลูกป่าไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 เม.ย. 2564
87 เรื่อง การประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจากเกษตรกร ดาวน์โหลดเอกสาร
37
09 เม.ย. 2564
88 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 เม.ย. 2564
89 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
41
09 เม.ย. 2564
90 รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
09 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  9 |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76