ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
29 เม.ย. 2563
262 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือทบทวนข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
29 เม.ย. 2563
263 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้เผยแพร่สารของประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
23 เม.ย. 2563
264 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
02 มี.ค. 2563
265 ประกาศ อบต.หน้าถ้ำ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 ม.ค. 2563
266 เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ ต้องทำอย่างไร ดาวน์โหลดเอกสาร
62
06 ม.ค. 2563
267 เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสมาชิกสภา สมัยสามัญ สมัยที 4 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 พ.ย. 2562
268 ประชาสัมพันธ์ การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 พ.ย. 2562
269 ประชาสัมพันธ์ การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 พ.ย. 2562
270 คำแถลงนโยบาย ของนายคีรีรัตน์ ทองเชื้อ นายองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
20 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  27 |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75