ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้"สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตไทย 4.0" ดาวน์โหลดเอกสาร
16
13 ก.ค. 2564
32 ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ดาวน์โหลดเอกสาร
21
12 ก.ค. 2564
33 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 ก.ค. 2564
34 ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคลเพื่อสมัครเข้ารับรางวัล UNIESCO ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 ก.ค. 2564
35 ประชาสัมพันธ์ เรื่องวารสาร "ฅนข่าว ท้องถิ่น" ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ก.ค. 2564
36 ประชาสัมพันธ์ เรื่องเปลี่ยนชื่อ สภาสันติสุขตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
24
23 มิ.ย. 2564
37 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
23
23 มิ.ย. 2564
38 ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาบริการภาครัฐ (Al for the Future Government) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
23 มิ.ย. 2564
39 ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
24
23 มิ.ย. 2564
40 ประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prme Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 15 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
23 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4 |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75