ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
05 ต.ค. 2562
282 รายงานตารางสรุปและประมวลผลแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของประชาชนตำบลหน้าถ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
05 ต.ค. 2562
283 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
65
03 ต.ค. 2562
284 มาตรการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
02 ต.ค. 2562
285 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
02 ต.ค. 2562
286 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
02 ต.ค. 2562
287 ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ต.ค. 2562
288 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ เรื่องประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
87
27 ก.ย. 2562
289 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
88
23 ก.ย. 2562
290 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
04 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  29 |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76