ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การให้บริการรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
134
16 มิ.ย. 2562
2 การให้บริการรับชำระภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
238
16 มิ.ย. 2562
3 การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
16 มิ.ย. 2562
4 การให้บริการจดทะเบียนพาณิชน์ (ยกเลิก) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
16 มิ.ย. 2562
5 การให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
134
16 มิ.ย. 2562
6 การให้บริการขอนุญาตรื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
129
16 มิ.ย. 2562
7 การให้บริการแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
129
16 มิ.ย. 2562
8 การให้บริการแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
130
16 มิ.ย. 2562
9 การให้บริการขอรับแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
16 มิ.ย. 2562
10 การให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
16 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2