ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นฯ
  รายละเอียด :

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานสว่นตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 364 คน