ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติเรื่่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายละเอียด :

 ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน