ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามเอกสารแนบท้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน