ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามเอกสารแนบท้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน