ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.หน้าถ้ำรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. นายช่างโยธา 2-4 หรือ 5จำนวน 1 อัตรา 2. ช่างโยธา 1-3 หรือ 4 จำนวน 1 อัตรา สามารถแจ้งความประสงค์โดยตรง ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7325-3219ในวัน และเวลาราชการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 1285 คน